РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

ХЕРСОНСЬКОГО ЯСЕЛ-САДКА №64

ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

І. Аналіз   роботи   за 2018/2019 навчальний рік.

 

У Херсонському яслах-садку № 64 Херсонської міської ради (далі – ясла-садок) функціонувало 11 вікових груп: 2 групи дітей переддошкільного віку, 9 груп дітей дошкільного віку.

Режим роботи, у порівнянні з минулим роком, не змінився: 10,5 годин - 5 груп, 12 годин - 1 група, 10 годин - 4 групи.

У своїй діяльності ясла-садок керувався законодавством України та чиними нормативно-правовими актами у галузі освіти. Організація освітнього процесу здійснювалася за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Ясла-садок – україномовний.

Матеріально-технічна база, у порівнянні з минулим роком, покращилась на 5%.

Зроблено капітальний ремонт: харчоблоку (668731.05 грн. - бюджетні), коридору на першому поверху біля харчоблоку (42000 грн. - спец. рахунок, батьківські), роздягальні гр. №7 (20500 грн. - спец. рахунок, батьківські); косметичний ремонт: правого крила (1300 грн. - батьківські); закладка та установка вікон 2шт. (8500 грн. – батьківські). Придбано: стелажі металеві 3 шт. (16780 грн. - бюджетні), стіл-мийка (17300 грн. - бюджетні), ванна-мийка (5790 грн. - бюджетні), електрична сковорода (40925 грн. - бюджетні), холодильник (11800 грн. - бюджетні), машина для переробки овочів (28370 грн. - бюджетні), м’ясорубка (16385 грн. - бюджетні), електроказан (49000 грн. - спец. рахунок), електрична плита 2 шт. (42000 грн. - спец. рахунок), електричний бойлер (2150 грн. - батьківські), лінолеум (7560 грн. - спец. рахунок), посуд (11000 грн. - батьківські), ваги для харчоблоку 2шт. (4260 грн. - батьківські). Усього витрачено коштів: бюджетних – 806081,05 грн.; спец. рахунку – 11760 грн.; батьківські – 27210 грн.; батьківські та спец. рахунок – 62500 грн.

Кількісний склад педагогічних працівників залишився сталим – 19 педагогів. Плинність педагогічних кадрів становить 4 педагога – 21 %.

     За результатами атестації якісний склад, порівняно з минулим роком, зріс на 10%. Всього атестувалось 5 педагогічних працівника, з них: присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 1 педагогу, кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» – 3 педагогам.

За рівнем кваліфікації   педагоги мають кваліфікаційну категорію: 2 (10,5%) – «спеціаліст вищої категорії»; 2 (10,5%) педагогічне звання «вихователь-методист»; 4 (21%) – «спеціаліст І категорії»; 3 (15,7%) – кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»; 7 (37%) – кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

Зусилля педагогічного колективу у 2018/2019 навчальному році було спрямовано на вирішення таких завдань:

1. Роль розвиваючих ігор на розумовий і творчий розвиток дітей дошкільного віку.  

2. Формувати у дошкільнят базисні духовно-моральні цінності на основі зразків української культури, поняттями чеснот, добра і зла.

3. Впровадження в освітній процес з дошкільнятами ідеї освіти для сталого розвитку.

На виконання завдання «Роль розвиваючих ігор на розумовий і творчий розвиток дітей дошкільного віку»  проведено засідання педагогічної ради «Вплив гри на формування особистості дитини»: розглядались теоретичні основи, проблеми і педагогічне значення розвиваючих ігор; прийоми керівництва розвивальними іграми; вплив розвиваючих ігор на підвищення рівня розумового розвитку дітей. Організована виставка авторських ігор для розвитку пізнавального інтересу дітей різного віку «Грайся, міркуй, роби», де вихователі проявили свою творчість та креативний підхід. Проведено проблемний семінар «Дитячий садок моєї мрії або створюємо розвивальний простір засобами ігрових майданчиків», де педагоги обговорювали створення сучасного, інтегрованого, розвивального простору ігрового майданчика та ділилися досвідом своєї роботи щодо організації розвивального середовища для виховання творчості.

У ході тематичної перевірки «Гра як джерело розвитку дошкільнят» у групах молодшого віку №7,9,11 було встановлено: педагоги використовували різноманітні розвиваючі ігри і завдання (спрямовані на розвиток сенсорики, пам'яті, уваги, спостережливості, мислення, фантазії, мовлення тощо) як активну форму пізнання навколишньої дійсності. Це сприяло розвитку кмітливості, логіки, просторової уяви, математичних, конструкторських, творчих здібностей і прийомів мислення у дітей. За допомогою розвиваючих ігор діти навчилися ефективно сприймати і засвоювати нові знання. Результати показали: 55% дітей навчилися аналізувати предмети з різних боків – кількісного, просторового, часового; в спілкуванні використовують усну народну творчість логіко-математичного змісту 65% дітей - часто, 40% - інколи. Діагностування вихователів показало, що недостатньо здійснюється диференційований підхід до проведення організованих занять, дидактичних ігор за рівнями пізнавального розвитку.              

Актуальним залишилося завдання «Формувати у дошкільнят   базисні духовно – моральні цінності на основі зразків української культури, поняттями чеснот, добра і зла». На виконання цього завдання проведено засідання педагогічної ради «Морально-етичне виховання в структурі духовного формування особистості», де педагоги обговорили методи морального виховання; створення умов для формування в дітей гуманного ставлення до оточуючих; вікові можливості формування морально-етичної поведінки у дошкільників; патріотизм як норма моральності. Вихователі створили матеріальну навчально-методичну базу, доукомплектували куточки національно-патріотичного виховання. У результаті підвищився рівень професійної компетентності педагогів із питань національно-патріотичного виховання.

При тематичному вивченні освітнього процесу з теми «Моральне виховання дітей дошкільного віку» у середніх групах №5,8,6,10 встановлено: в системі планувалась організована навчальна діяльність із вивчення морального виховання дітей у яслах-садку. У ході вивчення були переглянуті тематичні заняття за програмою «У гармонії зі світом та із самим собою»: «Поговоримо про мій характер», «Вчуся бути бережливим», «Дружба та товаришування». Всі заняття мали соціальну спрямованість і ставили на меті формування і розвиток соціальної компетентності дітей. Діти добре засвоїли ключові поняття за темами занять (характер, бережливість, дружба, товаришування). Цьому сприяло ефективне використання вихователями різноманітних форм роботи: бесід, ігрових вправ, аналіз життєвих ситуацій, дидактичних ігор. Спостереження за дітьми показало, що у дітей розширилися знання про моральні норми (№5 – 15%, група №8 – 10%; група №6 – 25%, група №10 – 20%): вміють оцінювати свої дії і вчинки; усвідомлюють моральну відповідальність за свої вчинки; продукують ціннісне ставлення і звички моральної поведінки щодо норм, які регулюють взаємини (розвиток культури спілкування, поведінки, різні види діяльності).

На виконання завдання «Впровадження в освітній процес з дошкільнятами ідеї освіти для сталого розвитку» проведено педагогічну раду «Освіта для сталого розвитку – новий напрям у сучасній освіті», де педагоги обговорили особливості змісту технології; теоретичні і методичні засади курсу; методику роботи вихователя за окремими темами: спілкування, ресурси, подарунок. Проведено семінар-практикум «Крок у майбутнє – через сталий стиль життя», де вихователі навчилися за допомогою інтерактивних форм створювати лепбуки для опанування ідей сталого розвитку у педагогічному рингу. У результаті підвищився рівень підготовки вихователів щодо шляхів ефективного засвоєння різноманітної інформації.

У ході тематичного вивчення «Форми реалізації освіти для сталого розвитку» в старших групах №3,4,1 встановлено, що вихователі володіють методами та прийомами організації роботи з дітьми. Вивчення курсу відбувалося за трьома основними темами, кожна з яких включає в себе три підтеми: спілкування (привітання, допомога і підтримка, подяка); ресурси (папір наше спільне багатство, мої іграшки, вода – наше спільне багатство); подарунок (подарунки від природи, слово в подарунок, дарувати радість). Результати тестування показали, що у дітей старших груп по темі «спілкування» знання дітей зросли на 20 %. Це свідчить про те, що більшість дітей можуть розповідати про важливість налагодження добрих стосунків між людьми, застосовувати найпростіші етикетні норми (привітання, прощання, прохання) у стосунках з оточуючими, досліджувати власні звички щодо налагодження своїх стосунків з оточуючими, визначити доступні для себе шляхи налагодження добрих стосунків з іншими.По темі «ресурси» результатизнань дітей змінилися з 59 % до 81 % («Мої іграшки»), з 52 % до 77 % («Папір – наше спільне багатство»), з 66 % до 85% («Вода – наше спільне багатство»). Діти навчилися розповідати про важливість заощадження ресурсів, описувати доступні для себе шляхи ресурсозбереження, досліджувати власні звички щодо використання ресурсів, виконувати самостійно прості дії щодо збереження доступних їм ресурсів. Після опрацювання теми «подарунок» – результати знань дітей по підтемам зросли на 22-25% і досягли показників 84-85%. Діти розуміють важливість зберігати природу і добрі стосунки з людьми, описують доступні для себе шляхи взаємодії з природою і людьми через подарунок, досліджують власні звички щодо подарунків іншим у власному житті, виконують самостійно прості дії щодо збереження природи і встановлення добрих стосунків з іншими.

Заслуговує на увагу дослідно-експериментальна діяльність за темою «Технології особистісно зорієнтованого навчання та виховання у класах загальноосвітніх шкіл та групах дошкільних закладів зі змішаним фінансуванням, утворених за бажанням громади», яка спрямована на впровадження в практику роботи педагогічних працівників теорії та методики розвитку, навчання і виховання дошкільників, а також оволодіння сучасною методологією, збагаченням досвіду педагогів новими прогресивними методами, впровадження новітніх розробок.

Дослідно-експериментальна робота проводилась за основними напрямками:

  1. Впровадження ігрової технології інтелектуально-творчого розвитку дітей за методикою В. Воскобовича «Казкові лабіринти».

2. Створення сприятливих умов для оволодіння основами іншомовного спілкування.

3. Використання елементів японської системи виховання.

В експериментальних групах проведено особистісну діагностику дітей шляхом ведення «Карток досягнень», які фіксувалися у портфоліо.

За висновками діагностики маємо позитивні результати: 100% - бажання дітей відвідувати дитячий садок; 100% - забезпечення емоційного комфорту протягом дня; 90% - розвиток індивідуальних здібностей дитини; 0% - захворюваності дітей; 100% - задоволення батьків.    

Моніторинг засвоєння освітньої програми для дітей від 2 до 7 років у відповідності до Базового компоненту дошкільної освіти мали такі показники: в групі раннього віку №2 (20 д.) середній показник за вересень – 23%, за травень (22 д.) – 70% (результати підвищилися на 47%); в групі молодшого віку №9 (24 д.) середній показник за вересень – 80%, за травень (25 д.) – 84% (результати підвищилися на 4%); в групі молодшого віку №7 (21 д.) середній показник за вересень – 48%, за травень (22 д.) – 75% (результати підвищилися на 27%); в групі середнього віку №5 (23 д.) середній показник за вересень – 90%, за травень – 100% (результати підвищилися на 10%); в групі середнього віку №8 (24 д.) середній показник за вересень – 53%, за травень – 79% (результати підвищилися на 26%); в групі старшого віку №3 (26 д.) середній показник за вересень – 86%, за травень – 100% (результати підвищилися на 14%); в групі старшого віку №4 (27 д.) середній показник за вересень – 86%, за травень – 91% (результати підвищилися на 5%).

Вивчення рівня компетентності дітей експериментальних груп дав такі результати: в експериментальній групі №6 (12 д.) середній показник за вересень – 62%, за травень – 100% (результати підвищилися на 38%);в експериментальній групі №10 (13 д.) середній показник за вересень – 89%, за травень – 95% (результати підвищилися на 6%);в експериментальній групі №1 (32 д.) середній показник за вересень – 90%, за травень – 100% (результати підвищилися на 10%); в експериментальній групі №11(14 д.) середній показник за вересень – 71%, за травень – 97% (результати знизилися на 26%). Такі високі показники свідчать, що групи з малою наповнюваністю дітей сприяють розвитку індивідуальності дитини.

Результати знань дітей свідчать про те, що освітній процес – на достатньому рівні. Середній рівень засвоєння програми: вересень – 71%, травень – 89,7%. Показники свідчать, що результати підвищилися на 18,7%.

Карта успішності дітей – випускників ясел-садка за перше півріччя 2018/2019 н. р. у ЗОШ №25 I ст. Херсонської міської ради, ЗОШ №14 І – ІІ ст. Херсонської міської ради, ЗОШ №2 І – ІІ ст. Херсонської міської ради, ЗОШ №37 І – ІІ ст. Херсонської міської ради, ЗОШ №26 І – ІІ ст. Херсонської міської ради, ЗОШ №16 І – ІІ ст. Херсонської міської ради, ЗОШ №28 І – ІІ ст. Херсонської міської ради, ЗОШ №31 І – ІІ ст. Херсонської міської ради, ЗОШ №39 І – ІІ ст. Херсонської міської ради, гімназії № 20, гімназії №30 та гімназії №6 становить, що показники: соціальної зрілості випускників: вищий рівень – 41%, середній – 15,5%, достатній – 43,1%; пізнавальний розвиток: вищий рівень – 31%, середній – 17,2%, достатній – 48,3%; вольова готовність: вищий рівень – 36,2%, середній рівень – 17,2%, достатній рівень – 48,3%; фізична готовність: вищий рівень –29,3%, середній – 1643%, достатній – 28%; мотиваційна зрілість: вищий рівень – 29,3%, середній – 17,2%, достатній – 53,4%.

Значна увага приділялась вирішенню питань формуванню соціального досвіду і шкільної зрілості. Під постійним контролем знаходились питання засвоєння програмового матеріалу, вмінь і навичок дітей старших груп, успішності дітей-випускників. Проводились спільні заходи щодо забезпечення наступності у роботі ясел-садка та початковою ланками освіти в умовах Нової української школи: супервізія відвідування ранкових зустрічей, уроків «Зимові розваги», «Ми - покупці», «Моя улюблена казкова тварина»; педагогічна рада «Сучасні підходи до створення нового освітнього простору в початковій школі»; батьківські збори «Психологічна готовність дітей до навчання у школі в умовах Нової української школи»). Це сприяло підвищенню якості організації перспективності, наступності у роботі ясел-садка та школи.

Налагоджена співпраця з позашкільними закладами з питань художньо-естетичного та фізичного розвитку дітей із ДЮКФП №4, школою мистецтв №1 та бібліотекою-філією №13 для дітей та юнацтва.

Були проведені спільні заходи з ДЮКФП №4: І тур спартакіади «Крок до Олімпу»; спортивний квест до дня захисту дітей; виступи на батьківських зборах – «Оздоровлення дітей засобами спорту», «Раціональне харчування»; на педгодинах надали методичні поради та консультації – «Розподілення часу: праці відпочинку, сну і харчування», «Використання нестандартного обладнання та новітніх технологій фізичного виховання дітей». Результатом стало – формування здорового способу життя серед вихованців, педагогів та батьків.

Вихованці школи мистецтв № 1 виступали з концертними програмами: «Свято для друзів»; «Маленька філармонія». Результатом проведеної роботи стало розширення кругозору дітей щодо видів різноманітних музичних інструментів та музичними жанрами.

Спільно з бібліотекою та ЗОШ №25 I ступеня Херсонської міської ради ясла-садочок проводив спільні заходи, як: «День бібліотеки у яслах-садку», голосні читання «Чемпіонські перегони», літературні пазли «Поверни героя до книги». Діти мали можливість ознайомитися з літературою для читання на дозвіллі та всебічного розвитку. Педагоги залучали дітей разом із бібліотекарями до читання, вчили користуватися книгою.

Упродовж року у яслах-садку працювало 5 гуртків із наданням додаткових освітніх послуг: «Вправні пальчики», дослідницька лабораторія «Чомусики-дослідники», «Пісочна анімація», спортклуб «Живчик», «Кids-аеробіка» та 2 гуртка із наданням додаткових платних: «Англійська мова», «Фізична підготовка».

Проводилися сезонні «Тижні безпеки дитини», як форми систематизації знань дітей про безпечне довкілля. Проведено показові заняття, розваги, драматизація казок за тематикою: «Один вдома», «Свої-чужі», «Вогонь друг - вогонь ворог», «Зелений вогник», «День ЦЗ. Стихійні лиха», «День здоров’я. Екологознайко». За допомогою цих заходів діти набули практичні навички при евакуаціях, навчилися правильно діяти при небезпечних ситуаціях. Співпрацювали з інспекторами із зв’язків з громадкістю УПП Відділенням Кримінальної Міліції у справах дітей УМВС України в Херсонській області та з протипожежною службою ДСНС України Корабельного р-ну. Була проведена робота з батьками: індивідуальні, практичні заняття по виготовленню ватно-марлевих пов’язок; консультації, бесіди, анкетування, виставки та конкурси малюнків тощо.

Медичний кабінет на 100% забезпечено лікарськими засобами та на 80% виробами медичного призначення для надання невідкладної допомоги (за кошти батьків).

Вихователі всіх вікових груп продовжували проводити оздоровчі заходи з використанням нетрадиційних підходів (кольоротерапії, часникотерапії, С-вітамінізації, дихальної, імунної, пальчикової гімнастики). Відвідування дітьми ясел-садка у 2018/2019 навчальному році склало 85%.

Аналіз стану харчування здійснювався згідно основним вимогам, правилам та нормам харчування. Упродовж року контроль за виконанням норм харчування показав: меню, розкладка складається згідно норм харчування в яслах-садку; заявки на постачання продуктів подавались вчасно; заміна основних продуктів проводилась відповідно до таблиці замін продуктів; овочі, фрукти, м'ясо та інші продукти діти отримували в достатній кількості та відповідно до норм; влітку було введено II сніданок.

Педагогічний колектив ясел-садка здійснював соціально-педагогічний патронат сімей, в яких виховуються діти, що не відвідують заклад дошкільної освіти. Проведено облік неорганізованих дітей, розроблені консультації та поради для батьків щодо розвитку і навчання дошкільників. Педагогами ясел-садка з’ясовувалися причини, з яких діти перебувають вдома, батькам надавалась консультативна допомога. З батьками данних родин проведена роз'яснювальна робота щодо необхідності отримання дошкільної освіти їхніми дітьми. Батьки та діти запрошувались на «Дні відкритих дверей», свята, розваги, заняття.

Зведені дані обліку дітей, які проживають на території обслуговування ясел-садка показали, що всього на обліку у районі 409 дітей.

Ясла-садок взяв активну участь у міських конкурсах, виставках малюнків: у спартакіаді «Крок до Олімпу» вихованці перемогли у ІІ турі й зайняли перше місце; у конкурсі «Крок до Зірок» вихованці відкрили гала-концерт веселим танцем «Дари осені»; у виставці «Еко-іграшка» вихованець садочка зайняв ІІІ місце; «Світ очима дітей»; «Моя Україна»; «Україна – мій рідний край».

Упродовж року колектив ясел-садка організовував різні заходи у роботі з батьками: конкурси «Ландшафтний дизайн ігрових майданчиків» та «Креативна годівничка» для благоустрою садка. Для пробудження інтересу до історії рідного краю, звичаїв та обрядів провели свято «Осінній ярмарок» та приєдналися до участі у проекті «Виховання культури поводження з відходами в учасників освітнього процесу». Для формування у дітей і батьків інтересу до творчості провели у ясла-садку конкурси: кращий малюнок «Безпека дорожнього руху», «Найкраща споруда з піску», виставка «Подаруємо сміттю другий шанс», малюнок на асфальті «Здрастуй літо!» та інші.

Відвідування батьками родинних заходів свідчить про те, що завдяки впровадженню сучасних підходів до співпраці ясел-садка та сім’ї, відбулося підвищення педагогічної культури батьків на 15%, залучення їх до участі у педагогічному процесі. Кожного місяця динамічна група продовжила роботу консультативного пункту для батьків «Розвивальне середовище засобами ігрової діяльності» в експериментальних групах, де проводились спільні заняття батьків і дітей, семінари-практикуми, майстер-класи, родинні свята.      

Аналізуючи стан освітньої роботи, виявлені недоліки: не повною мірою вирішується проблема взаємодії дорослого і дитини шляхом реалізації моделі особистісно орієнтованого навчання та створення особистісного розвиваючого середовища; надається перевага навчанню на типових заняттях, використовуються стандартні методичні прийоми, які спрямовані на застосування змісту завдань; недостатньо здійснюється диференційований підхід до проведення організованих занять, дидактичних ігор за рівнями пізнавального розвитку; вихователі не враховували регіональні особливості своєї місцевості, у групах недостатня кількість дидактичних посібників, ігрового матеріалу, що стосуються рідного міста;

Із метою поліпшення якості дошкільної освіти, у 2019/2020 навчальному році необхідно звернути увагу на вирішення таких питань: створити безпечні умови для формування всебічно розвиненої творчої особистості дитини; формувати знання про основні завдання соціально-фінансової освіти дошкільників; упроваджувати ідеї сталого розвитку при вирішенні економічних, соціальних проблем враховуючі закони природи; розвивати розумовий і творчий розвиток за допомогою розвиваючих ігор; формувати у дошкільнят   базисні духовно – моральні цінності на основі зразків української культури, поняттями чеснот, добра і зла; використовувати особистісно орієнтовані форми роботи з дітьми; здійснювати форми роботи організації патріотичних почуттів засобами різних видів діяльності про рідне місто, виховувати їхні громадянські почуття; сприяти встановленню співробітницьких взаємин між колегами; безперервно підвищувати кваліфікацію через систему методичних семінарів, звітів на методичних об’єднаннях, самоосвіти; удосконалювати роботу щодо формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку; впроваджувати активні форми роботи з батьками; реалізовувати соціально-екологічний проект «Виховання культури сортування сміття та поводження з відходами у всіх учасників освітнього процесу»; забезпечити наступність у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в яслах-садку, сім’ї зі школою та позашкільними закладами.

 

ІІ. Основні завдання на 2019/2020 навчальний рік

та   оздоровчий період

       Враховуючи підсумки роботи за минулий 2018/2019 навчальний рік, педагогічний колектив ясел-садка продовжує роботу над обласною науково-методичною проблемою: «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі».

Зусилля педагогічного колективу у 2019/2020 навчальному році необхідно спрямувати на вирішення таких завдань:

1. Роль розвиваючих ігор на розумовий і творчий розвиток дітей дошкільного віку.  

2. Формування національно-патріотичних почуттів та любові до рідного краю у дошкільнят.

3. Мотивація до дій і моделей поведінки орієнтованих на сталий стиль життя: навички ресурсозбереження, ефективного спілкування та гармонійних стосунків з оточенням. 

 

 

ІІІ.     Методична робота з кадрами

Зміст   роботи Термін Відповідальний Вик

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

І.

 

 

 

 

ІІ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ІІІ

1.

2.

3.

4.

Підвищення фахової майстерності

Опрацювати офіційні документи:

- лист МОН України від 02.07.2019р. №1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти у 2019/2020 навчальному році»;

- «Про здійснення соціально-педагогічного патронату».

Для молодих спеціалістів:

тематична   добірка публікацій у часописах   «Дошкільне виховання», «Дошкільний навчальний заклад», «Бібліотечка вихователя»   під рубрикою «Базовий компонент дошкільної освіти».

Направити   на курси підвищення кваліфікації педагогів при КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» згідно перспективного плану курсової     перепідготовки педагогічних працівників:

Мацур Н.М., Гречко Н.Ю., Білецьку Н.Ф.

Забезпечити докурсовими, післякурсовими завданнями педагогів, які   атестуються:

Мацур Н.М., Гречко Н.Ю., Білецьку Н.Ф.

Відвідування педагогами МО,   ШППД міста.

Знайомство   з новинками науково-методичної літератури, періодичними виданнями.

Індивідуальне консультування педагогів.

Діагностування обізнаності педагогів щодо науково-теоретичних засад освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Самоосвіта

Провести індивідуальні консультації щодо складання планів із самоосвіти за темами:

- «Мовленнєвий розвиток дітей раннього віку»;

- «Пошуково-дослідницька діяльність дітей дошкільного віку»;

- «Цінність, пріоритети національно-патріотичного виховання дошкільників в сучасному освітньому просторі»;

- «Ігрові прийоми на заняттях з англійської мови»;

- «Культура сортування сміття та поводження з відходами»;

- «Формування національно-патріотичних почуттів та любові до рідного краю»;

- «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами музичного мистецтва»;

- «Національно-патріотичне виховання дошкільників засобами художньої літератури»;

- «Економічне виховання дошкільників в умовах освіти для сталого розвитку»;

- «Усвідомлене батьківство. Конструктивні батьківськи установки»;

- «Англійська мова для дошкільників»;

- «Родинно-національне виховання на базі відродження традицій українського фольклору»;

«Інноваційні технології в розвитку креативних здібностей дошкільників у різних видах діяльності»

Атестація

Уточнити перспективні плани атестації та курсової перепідготовки педагогічних працівників.

Видати   наказ по яслах-садку про підготовку та проведення атестації у   2019/2020 н. р., провести атестацію згідно перспективного плану атестації педпрацівників.

Провести засідання атестаційної комісії.

Вивчити   систему роботи педагогів, які атестуються.

Провести «Тиждень ознайомлення з досвідом педагогів, які атестуються».

Видати   наказ по яслах-садку за результатами атестації, ознайомити колектив із наслідками атестації.

Наставництво

Призначити   наставників.

Самоаналіз   педагогічної діяльності   педагогів.

Проводити   взаємовідвідування занять та режимних   процесів між колегами.

Продовження дослідно-експериментальної роботи «Розвиток індивідуальних здібностей дітей за допомогою інноваційних технологій».

серпень

вересень

упродовж року

вересень, жовтень

згідно заявки

упродовж року

упродовж

року

серпень

вересень

вересень

вересень

до 20 серпня

до 10 жовтня

до 15 березня

упродовж

року

Войтович О.В.

Нікітченко Н.В

Войтович О.В.

Войтович О.В.

Войтович О.В., Нікітченко Н. В.

Нікітченко Н.В.

Войтович О.В.

Войтович О.В

Войтович О.В.

Рожківська В. Г.

Плавенчук Г.О.

Годованець М.В.

Шевченко Т. В.

Полякова І.П.

Духаніна О.Е.

Федорова А.О.

Навроцька С.А.

Горбатюк О. І.

Татаровська О.М.

Шаповалова Т. В.

Потрухова О.В

Нефьодова Ф.О.

Войтович О.В

Нікітченко Н.В.

Нікітченко Н. В.

Войтович

О. В.

атестуючи вихователі

Нікітченко Н. В.

Войтович

О. В.,

Нікітченко Н. В.

 
Педагогічні ради
Зміст     роботи Терм Відпові-дальний

Форма

узагальнення

Пр

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Педагогічна рада

Тема: «Від мудрих ідей до наших дітей».

Аналіз готовності груп до нового навчального року.

Обговорення листа МОН України від 02.07.2019р. №1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти у 2019/2020 навчальному році».

Обговорення   і затвердження річного плану роботи на   2019/2020 навчальний рік, програм, форм планування освітньої роботи з дітьми.

Діагностично-концептуальний етап дослідно-експериментальної роботи.

Інноваційна діяльність у яслах-садку.

серпень

Нікітченко Н.В

Войтович О.В.

динамічна група

Войтович О.В.

довідка

методичні рекомендації

наказ

актуальне інтерв’ю

консультація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Педагогічна рада

Тема: «Освіта для сталого розвитку: технологія розвитку сучасного погляду на життя у дітей дошкільного віку».

«Діємо разом» - для дітей 4-го року життя (спілкування, моє здоров’я, здоров’я природи).

«Маленькі люди великої планети для дітей 5-го року життя» (спілкування, ресурси, природа – наш друг).

«Дошкільнятам про сталий розвиток для дітей 6-го року життя» (спілкування, ресурси, подарунок).

Позиція і роль вихователя в освітньому процесі

для сталого розвитку.

Особливості технології освіти сталого розвитку

для дітей дошкільного віку.

Форми реалізації освіти для сталого розвитку

листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полякова І.П.,

 

 

 

 

 

Зіміна О.П.

 

 

 

 

 

 

Годованець М.В.,

 

 

 

 

 

 

Духаніна О.Е.

 

 

 

Рожківська В.Г.

 

 

 

 

 

Вихователі середніх груп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курс та завдання

 

 

 

 

 

курс та завдання

 

 

 

 

курс та завдання

 

 

 

 

 

методичні поради

 

 

 

 

консультація

 

 

 

 

 

 

 

творчі звіти

груп №11,9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

Педагогічна рада

Тема: «Розвиток творчих здібностей в процесі художнього конструювання».

Значення художнього конструювання у формуванні особистості дитини.

Основний показник творчості – новизна результату.

Методи і прийоми навчання дітей конструюванню.

Форми організації навчання дитячого художнього конструювання.

Рівень конструктивних знань, умінь та навичок у дітей.

 

 

січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мацур Н. М.

 

 

 

 

 

Шевченко Т. В.

 

 

Гречка Н. Ю.

 

 

 

 

Білецька Н.Ф.

 

 

 

Вихователі молодших груп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інформація

 

 

 

 

 

консультація

 

 

 

 

методичні

рекомендації

 

 

поради

 

 

 

 

 

творчі звіти

молодших груп №3,4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

Педагогічна рада

Тема: «Формування любові до рідного краю».

Основні напрями та зміст освітньої роботи педагога з реалізації національно-патріотичного виховання.

Урахування вікових особливостей дітей в організації системи неаціонально-патріотичного виховання.

Виховання любові до Батьківщини, формування у дітей уявлень про людей рідної країни.

Тематичні блоки роботи з дітьми по ознайомленню з рідним містом.

Особливості виховання патріотизму у дітей дошкільного віку

Роль сім’ї у національно-патріотичному вихованні дітей.

Патріотичне виховання дошкільників шляхом їх залучення до історичних і культурних цінностей міста Херсон

 

 

 

травень

 

 

 

 

 

 

 

 

Гречко

Н. Ю.

 

 

 

 

 

 

 

Мацур

Н. М.

 

 

 

 

 

 

 

Шаповалова

Т. В.

 

 

 

 

 

 

Навроцька С.А.

 

 

 

Горбатова О.С.

 

 

Годованець М.В.

 

 

 

 

Вихователі середньої групи

 

 

 

 

 

 

 

 

інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

консультація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

презентація

 

 

 

 

 

 

 

методичні рекомендації

 

 

 

консуьтація

 

 

 

 

доповідь

 

 

 

 

 

 

творчий звіт середніх груп №5,8,10

 

 

 

Консультації

Зміст     роботи

Термін

Відповідаль-ний

Пр.

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

4.

5.

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

11.

 

 

12.

13.

 

 

14.

15.

 

 

16.

Platform: інноваційні технології в яслах-садку – сучасний погляд на навчання дітей.

Як спонукати дітей бігти на заняття наввипередки.

Організуємо режимні моменти, пов’язані з харчуванням дітей правильно.

Вчимося діяти у конфліктах із батьками.

Ранкова гімнастика від А до Я.

Прогулянка – час яскравих вражень, активності й пізнання.

Лепбук – розвивальна книжка з індивідуальним характером.

Блоки Дьєнешена для логіко-математичного розвитку дітей.

Де заховано скарб, або Геокешинг у дитячому садку.

«Економічний ігромед» як технологія економічного виховання дошкільників.

Як навчити дітей сортувати сміття весело та корисно.

Виховання совісті та совісності в дошкільників.

Формуємо уявлення про відносність добра і зла: робота з казкою.

Як розвивати мовлення дітей у пісочниці.

Формування у дітей наукової та художньої картини світу.

Креативні підходи до створення розвивального середовища.

вересень

 

 

вересень

 

 

 

 

 

жовтень

жовтень

листопад

 

 

листопад

 

грудень

 

 

січень

 

 

лютий

 

 

лютий

 

 

березень

березень

 

квітень

квітень

 

травень

червень

Войтович

О. В.

Гречко Н.Ю.

 

Білецька Н. Ф.

 

 

Мацур Н.М.

Федорова А.О.

Годованець М.В.

 

 

Навроцька С.А.

 

Шевченко Т.В.

 

 

Шаповалова Т.В.

 

 

Горбатюк О.І.

 

 

Рожківська В.Г.

 

 

Плавенчук

Г. О.

Зіміна О.П.

Білецька Н.Ф.

Потрухова О. В.

 

 

Полякова І.П.

 

 

 

 

 

Семінар – практикум

«Зв’язне мовлення засобами наочного моделювання»

 

Зміст   роботи

Форма

роботи

Термін Відпові-дальний Пр

1.

 

 

 

 

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

Застосування наочного моделювання та характеристика об’єктів.

Послідовність навчання розповіді за схемою.

Моделювання навколишнього світу.

Використання методів наочного моделювання.

Активізація мовленнєвої діяльності дітей на заняттях з розвитку мовлення шляхом використання методу моделювання

консультація

 

 

 

моделі

 

 

 

методичні рекомендації

вправи, ігри

 

методичні розробки

жовтень

Горбатова О.С.

 

 

 

Навроцька С. А.

 

 

 

Шевченко Т.В.

 

 

Творча група

 

 

Рожківська В.Г.

 

 

Проблемний семінар

«Виховання ініціативності – запорука самореалізації дитини»

Зміст     роботи Термін

Форма

узагаль-нення

Відповідальний Пр.

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

Совість – це механізм совісності, здатність особистості в процесі зростання.

Суть совісті та її особливості.

Напрями та методи виховної роботи.

Виховання совісті та совісності у дошкільників.

Удосконалення педагогічної діяльності.

березень

консультація

 

 

 

 

 

презентація

 

 

 

педагогічний ринг

 

 

методичні рекомендації

творча група:

 

 

 

 

 

Горбатюк О.І.

 

 

 

Плавенчук Г.О.

 

 

Годованець М.В.

 

 

Гречко Н.Ю.

 

Тренінг

«Педагогічний геокешинг, або у пошуках освітніх скарбів»

Зміст     роботи Термін

Форма

узагаль-

нення

Відповідальний

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

Інноваційні форми методичної взаємодії.

Прийоми ефективної взаємодії з колективом.

Взаємозв’язок між поняттями «професійна компетентність», «ціннісні орієнтації особистості» .

Формування професійних умінь щодо використання ефективних прийомів організації методичної взаємодії з колективом.

жовтень

дискусія

 

 

ділова гра

 

 

інформація

 

 

 

 

вправа

педагоги

 

 

Татаровська О.М.

 

 

Войтович О.В.

 

 

 

 

педагоги

 

IV Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

Тема

вивчення

Форма

узагаль-нення

Вид

Група

Термін Відпові-дальний Прим.
1. Готовність до   нового навчального року

аналіз

комплек-сне

вивчення

всі

групи

серпень

вересень

Нікітченко

Н.В.

Войтович

О.В.

 

2.

Рівень конструктивних знань, умінь та навичок у дітей.

довідка

до педагогічної ради

тематич-не

вивчення

молодші групи

№3,4,1

листопад

Нікітченко

Н.В.

Войтович     О.В.

 
3. Патріотичне виховання шляхом їх залучення до історичних і культурних цінностей міста Херсона.

довідка

до

педагогічної ради

тематич-не

вивчення

середні групи

№5, 8,

10

січень

Нікітченко

Н.В.

Войтович     О.В.

 
4. Форма реалізації освіти для сталого розвитку

довідка

до

педагогічної ради

тематич-не

вивчення

середнігрупи

№3,4,1

листопад

Нікітченко

Н.В.

Войтович     О.В.

 

5.

Робота з молодими педагогами.

Наставництво

до

відома

вибірко-ве вивчення

всі групи

упродовж

року

Войтович О.В.

 
6. Організація харчування дітей.

аналіз

персо-

нальне

вивчення

всі групи

щоквар-

тально

Войтенко Л.В.  
7. Вивчення   системи   роботи вихователів, що атестуються

наказ

узагаль-

нення

роботи

персо-

нальне вивчення

всі групи

згідно

плану

Войтович О.В.,

атестаційна комісія

 
8. Організація     роботи по БЖД

до

відома

вибірко-ве вивчення

всі групи

щоквар-тально Войтович О.В.  

9.

Стан роботи   по підготовці до літнього оздоровлення

аналіз

попереджувальне вивчення

всі групи

травень

Нікітченко

Н.В.

Войтович

О.В.

 

 

Оперативний контроль

Питання на   контролі

Термін

Обєкт

контролю

Прим.

1.

2.

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

6.

7.

8.

 

 

9.

10

11

12

 

 

13

14

 

 

15

 

16

 

 

17

18

19

20

Планування освітньої роботи.

Стан ведення документації.

Питання наступності ясел-садка і школи.

Рівень проведення батьківських зборів.

Обладнання куточків природи у відповідності до сезону.

Проведення   загартовування.

Гурткова   робота.

Проведення   рухливих ігор на   прогулянці.

Ранковий прийом дітей.

Організація   харчування.

Охорона   життя і   здоровя дітей.

Рівень сформованості культурно-гігієнічних навичок   у дітей.

Організація   спостережень.

Організація   та проведення   ранкової гімнастики.

Підготовка   вихователя до   освітньої роботи.

Проведення   фізкультурного дозвілля, розваг.

Організація   СХД.

Рівень батьківської оплати.

Робота   харчоблоку.

Дотримання   правил внутрішнього розпорядку.

1 раз

на місяць

упродовж року

 

 

упродовж року

 

 

1 раз на квартал

 

щоквартально

упродовж року

упродовж року

 

 

упродовж року

упродовж року

упродовж року

упродовж року

 

упродовж року

 

упродовж року

 

 

упродовж року

 

 

кожного місяця

 

 

кожного місяця

щоквартально

 

упродовж року

всі групи

всі групи

старші групи

 

 

всі групи

 

 

всі групи

 

всі групи

всі групи

всі групи

 

 

І, ІІ молодші групи

всі групи

І, ІІ молодші групи

всі групи

всі групи

 

 

всі групи

 

 

всі групи

 

 

старші та

середні групи

 

персонал

 

V.     Організаційно – педагогічна   робота

Забезпечення наступності в діяльності ясел-садка

і ЗОШ №25 І ступеня

Зміст     заходу Термін Відповідаль-ний Пр.

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

1.

 

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

5.

І.

Скласти та затвердити спільний план наступності в роботі ясел-садка № 64 та і ЗОШ №25 І ступеня Херсонської міської ради.

Провести педгодину з участю вчителів початкових класів ЗОШ №25.

Вивчити стан освітнього процесу в початкових класах і старших групах ясел-садка.

Запросити педагогів школи для зустрічі з батьками.

Обговорити Базовий компонент дошкільної освіти і освітню програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

ІІ.

Організувати та провести екскурсії до ЗОШ № 25.

Використовувати в освітній роботі шкільну тематику.

Ознайомити вихованців із правилами поведінки школярів.

Організувати конкурс дитячих творчих   робіт на шкільну   тематику.

ІІІ.

Активізувати роботу лекторію для батьків майбутніх першокласників.

Залучати батьків до участі у музичних та спортивних святах і розвагах.

Провести анкетування батьків щодо роботи ясел-садка та підготовки дітей до школи.

Проводити батьківські збори, консультації для батьків.

Поповнити інформаційно-педагогічну бібліотеку для батьків, вихователів із посібників щодо підготовки дітей до школи.

 

 

вересень

 

 

листопад

 

листопад

 

 

березень

 

 

 

 

березень

 

 

упродовж

року

упродовж

року

 

 

Войтович О.В.,

 

 

заступник

директора ЗОШ

Горбатюк О.І.,

Плавенчук Г.О.,

Навроцька С.А.,

Шаповалова Т.В.

Войтович О.В.

вихователі

вчителі

Горбатюк О.І.,

Плавенчук Г.О.,

Навроцька С.А.,

Шаповалова Т.В.

 

Взаємодія ясел – садка   з сім’єю та громадськістю

Зміст     роботи

Термін

Відпові-дальний

Форма

роботи

Пр.

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

4.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

1.

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

6.

7.

 

 

1.

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

6.

 

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

3.

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

4.

 

 

 

1.

2.

3.

 

Загальні   батьківські збори

І

Пріоритетні   напрями роботи ясел-садка на 2019/2020 навчальний рік.

Вибори   батьківського комітету ясел-садка.

Анкетування   батьків.

Організація харчування дітей у яслах-садку. Раціональне харчування дітей: режим та об’єм порцій.

Звіт про І етап дослідно-експериментальної роботи.

ІІ

Презентація гуртків (ритміка, англійська мова).

Звіт директора «Про результативність роботи усіх підсистем ясел-садка за 2019/2020 навчальний рік».

Звіт   батьківського комітету .

Літнє оздоровлення.

Організація харчування у літньо-оздоровчий період (ІІ сніданок).

 

Групові     батьківські збори

Ранній   вік

І.

Перші кроки в садочку.

Адаптація   дитини до ясел-садка, роль батьків.

Знайомство   з освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

«Харчування в сім’ї». П'ять правил правильного харчування.

Орієнтовний об’єм готових страв та окремих продуктів для дітей раннього віку.

Вибори   батьківського комітету.

ІІ.

Наші   досягнення. Підсумок роботи   за рік.

Літнє оздоровлення та його значення: підготовка до літнього оздоровлення, харчування дітей в літку.

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у літній період.

Молодший     дошкільний вік

(ІІ молодша група, середні групи, різновікові групи)

І.

Крок за кроком кожного дня.

Завдання виховання та   навчання дітей на 2019/2020 навчальний рік відповідно до вимог програми «Дитина».

Спільна   робота вихователя   та сім’ї з питань статевої соціалізації дошкільнят соціальної   адаптації.

Організація харчування в яслах-садку.

Орієнтовний об’єм готових страв та окремих продуктів для дітей молодшого віку.

Вибір батьківського комітету.

Патріотичне виховання дітей.

ІІ.

Наші досягнення. Підсумок роботи за рік.

Соціально-емоційний розвиток   особистості в сім’ї.

Оволодіння прийомами зняття   емоційної напруги у   дітей, передачу   різноманітних почуттів.

Літнє оздоровлення та його значення: підготовка до літнього оздоровлення, харчування дітей в літку.

Середній     дошкільний вік

І.

Вік чомучок. Крок за кроком кожного дня.

Завдання виховання та   навчання дітей на 2019/2020   навчальний рік відповідно до вимог   програми «Дитина».

Вчимо жити за законами здоров´я: це обов’язок чи бажання.

Організація харчування в яслах-садку.

Орієнтовний об’єм готових страв та окремих продуктів для дітей молодшого віку.

ІІ.

Як ми виросли. Підсумок роботи за рік.

Соціально-емоційний розвиток   особистості в сім’ї.

Оволодіння прийомами зняття   емоційної напруги у   дітей, передачу   різноманітних почуттів.

Літнє оздоровлення та його значення: підготовка до літнього оздоровлення, харчування дітей в літку.

 

Старший     дошкільний вік

(старші групи)  

І

Крок за кроком кожного дня.

Завдання виховання та   навчання дітей на 2019/2020   навчальний рік відповідно до вимог   програми «Дитина»

Організація харчування в яслах-садку.

Орієнтовний об’єм готових страв та окремих продуктів для дітей старшого віку.

Готовність дитини до шкільного навчання.

Звіт   і вибори   батьківського комітету.

ІІ

Визначаємо   компетентність випускника (за програмою «Дитина»)

«Це допоможе вашій   дитині психологічно підготуватись до   школи»

ІІІ

Взаємодія ясел-садка та   сім’ї у збереженні та зміцненні фізичного та   психічного

здоровя дитини.

Літнє оздоровлення.

«Життя   дітей групи за рік»

 

Співпраця з бібліотекою-філією №13 для дітей та юнацтва

«День бібліотеки у яслах-садку».

Мандрівка дорогою добра.

«Чарівна зимова казка».

«Морські дивовижні тварини».

«Птахи наші пернаті друзі».

«У казці на гостинах».

Співпраця з ДЮКФП №4

«Оздоровлення дітей засобами спорту».

«Розподілення часу: праці, відпочинку, сну і харчування».

Спартакіада «Крок до Олімпу».

Квест до Дня захисту дітей.

Співпраця зі школою мистецтв №1

«Свято для друзів».

«Маленька філармонія».

Музичні здібності дошкільнят.

 

 

 

 

жовтень

 

 

 

 

травень

 

 

вересень

травень

 

 

 

 

 

жовтень

 

 

 

 

травень

 

 

вересень

 

 

 

 

 

вересень

березень

травень

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень

жовтень

 

 

січень

 

 

 

лютий

 

 

березень

 

 

 

 

 

 

 

червень

 

 

жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень

травень

листопад

лютий

травень

 

 

 

 

Нікітченко Н.В.

 

 

 

 

Нікітченко Н.В.

 

 

вихователі

Войтенко Л.В.

 

 

 

 

 

Динамічна група

 

 

 

 

Татаровська О. М.,  

 

 

  Зіміна О.П.,

 

 

 

 

 

Нікітченко Н.В.

голова БК

Войтович О.В.

Войтенко Л.В.

 

 

 

 

 

Білецька Н.Ф.

Рожківська В. Г.

Войтенко Л.В.

Гречко Н.Ю.

Шевченко Т.В.

Мацур Н.М.

Горбатова О.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годованець М.В.

Полякова І.П.

Духаніна О.Е.

Горбатюк О. І.

Плавенчук Г. О.

Кирилішина С. В.

 

 

 

 

інформація

 

 

 

 

інформація

 

 

інформація

презентація

 

 

 

 

 

педзріз

 

 

 

 

презентація

 

 

план роботи

 

 

 

 

 

фото презентація

доповідь

консультація

Анкетування

 

 

 

 

 

 

інформація

педзріз

 

 

інформація

 

 

 

лекція

 

 

фото презентація

 

 

 

 

 

 

консуль-тація

пам’ятка

 

 

 

анкетування

 

інформа-ція

 

семінар

 

 

 

 

 

 

педзріз

консультація

 

 

 

 

 

 

тренінг

 

 

 

 

інформа-ція

фото

 

презентація

 

 

інформація

консультація

 

 

 

 

анкетування

інформа-ція

педзріз

консультація

тренінг

інформа-ція

фото презентація

інформа

ція

анкетування

консультація

інформа

ція

семінар-практикум

памятка

інформа-

ція

поради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

круглий

 

 

стіл

 

 

голосні читання

 

 

буак-дайвинг

еко-векторина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

казковий килим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інформація

 

 

консультація

 

 

 

 

 

 

 

 

розвага

концерт

діагностика

 

План роботи батьківського комітету

Зміст   роботи Термін

Відпові-

дальний

Прим

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

   5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Робота     педагогічної комісії

Ознайомити   з планом роботи   ясел-садка на рік.

Організувати роботу по підготовці та проведенні батьківських зборів.

Організувати   та провести осінній ярмарок.

Організувати   роботу в дні   відкритих дверей.

Брати   участь у   підготовці та проведенні свят, розваг, ранків.

Ознайомитись   із соціальним   станом сімей дітей ясел-садка.

Заслухати   звіт щодо   підготовки дітей до школи.

Робота     господарчої комісії

Звіт  про роботу   виконану у 2018/2019 навчальному році.

Організувати роботу щодо продовження обладнання   ігрових кімнат.

Взяти   участь в організації поточного ремонту в групах.

Допомогти   поповнити групи новими іграшками, посібниками, дитячою літературою.

Організувати завезення піску для пісочниць.

Брати участь у трудових десантах.

Засідання     батьківського комітету.

Про проведення літнього оздоровлення.

Розподіл обовязків між ЧК.

Знайомство з планом роботи   на рік.

Організація   харчування дітей.

Підготовка   до новорічних свят.

Робота   ясел-садка щодо   безпеки життєдіяльності.

Про   підготовку проведення ремонтних робіт у групах, підготовка до літнього   оздоровлення.

Організація  роботи щодо   нового навчального року.

серпень

вересень

жовтень

упродовж

року

упродовж

року

вересень

травень

вересень

вересень

червень-серпень

серпень

травень

упродовж року

вересень

жовтень

щоквартально

щоквартально

травень

травень

Войтович О.В.

ЧК

ЧК

ЧК

ЧК

ЧК

Войтович О.В.

Голова БК

ЧК

ЧК

ЧК

ЧК

ЧК

Войтенко Л.В.

голова БК

Войтенко Л.В.

Войтович   О.В.

голова БК

Нікітченко Н. В.

 

VІ. Робота методичного кабінету

Зміст   роботи

Термін

Відпові-

дальний

Прим

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

13

14

15

Оформити стенд «Вісник педагога».

Оформити педагогічну документацію на новий навчальний рік.

Організувати виставки дидактичних посібників до нового   навчального року.

Оформити виставку психолого-педагогічної та методичної   літератури, яка може допомогти у вивченні програми.

Поповнити бібліотечний фонд навчальною, науковою, довідковою, методичною літературою.

Індивідуально-методична робота з вихователями з питань організації та проведення навчально-виховної роботи (індивідуальні консультації, методична допомога).

Надати практичну та методичну допомогу вихователям в підготовці до педагогічних рад, семінарів, методичних тижнів.

Підготувати   сценарії свят.

Розробити заходи щодо   проведення методичних тижнів.

Моніторинг результатів розвитку дітей, їх досягнень.

Вивчити   та узагальнити досвід роботи   вихователів, що атестуються.

Оформити документацію по атестації та курсовій перепідготовці вихователів.

Педагогічні години: обговорення та вивчення нормативних документів; звіти про відвідування педагогами МО, ШППД; анотація новинок педагогічної літератури; звіти про проведення групових батьківських зборів; підготовка до проведення місячників, свят, розваг, методичних тижнів та результати їх   проведення.

Поновити каталог методичної літератури.

Виготовити нові декорації для тематичного   оформлення музичної зали.

серпень

серпень

упродовж року

упродовж року

вересень

упродовж року

за планом

за планом

вересень-березень

вересень, травень

березень

до квітня

упродовж

року

грудень

щоквар-тально

Войтович О.В.

Войович О.В.

Войович О.В.

вихователі

Войтович О.В.

Войтович О.В.

Нікітченко Н.В.

Войтович О.В.

Потрухова О. В.

Войтович О.В.

Нікітченко   Н. В.

Войтович О.В.

атестацій-на комісія

Нікітченко Н.В.

Войтович О.В

вихователі

музичні керівники

 

VII. Адміністративно – господарська діяльність

Виробничі   наради   та   загальні збори

 

Зміст роботи

Термін

Відповід .

Форма роботи

Прим

 

 

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

 

Виробничі наради

І

Дошкільну освіту кожній дитині.

Підготовка до зимового періоду.

ІІ

Підготовка до літнього оздоровлення.

Охорона здоров'я та життя дітей.

Робота працівників на літній період.

ІІІ

Підсумки літнього оздоровлювального періоду.

Організація роботи до нового навчального року.

Загальні збори

І

Вибори дорадчих органів управління ясел-садка до функціонування у новому навчальному році.

Готовність технічних служб ясел-садка до функціонування у новому навчальному році.

ІІ

Підсумки роботи за навчальний рік.

Плани на майбутнє.

вересень

квітень

серпень

жовтень

травень

Нікітчеко Н.В.

Орлова Н.В.

Нікітченко Н.В.

Войтович О.В.

Войтович О.В.

Нікітченко Н.В.

голова ПК

Орлова Н.В.

Нікітченко Н.В.

Войтович О.В.

інформація

звіт

інформація

інструктаж

графік

довідка

наказ

звіт

акти готовності

звіт

інформація

 
 
Медично – профілактичні заходи
Зміст   заходу Термін Відповідальний Пр.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Комплектація вікових груп на новий навчальний рік.

Антропометричні вимірювання.

Контроль за адаптацією   дітей в групах раннього   віку.

Аналіз стану захворюваності дітей.

Організація поглибленого огляду дітей лікарями-спеціалістами.

Обстеження фізичного розвитку дітей.

Диспансерізація шестирічних дітей.

Контроль за зберіганням та строками реалізації продуктів.

Контроль за   санітарно-гігієнічним   станом на харчоблоці.

Виконання норм харчування.

Поповнити методичну папку на допомогу вихователям по різним   медичним темам:

- надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках та   інші;

- сезонні інфекційні хвороби (кишкові, респіраторні);

- допомога при пораненнях, забиттях, при кровотечі.

Консультації для працівників:

- про вжиття заходів щодо запобігання виникненню захворюваності на грип;

- адаптація дітей до умов ясел-садка;

- профілактика захворювань на педикульоз;

- туберкульоз та його   профілактика;

- профілактика шлункових захворювань;

- порушення постави;

- причини виникнення харчової алергії;

- небезпека кліщів, побутового пилу;

- перша допомога дітям – алергікам при укусах комарів, мокреців, інших дрібних комах;

- методика миття та   дезінфекції посуду по групах;

- повітряний режим груп;

- якщо в групі   карантин;

- про вжиття заходів щодо запобігання виникненню захворюваності на грип (hini);

- туберкульоз та його   профілактика;

- профілактика шлункових захворювань.

Індивідуальні консультації при виникненні поточних питань відповідно до санмінімуму та бесіди   по гігієні і санітарії.

Оформлення стендів в групах «Малятко- здоров’ятко».

Консультації та інформація для   батьків:

- попередження порушень постави   дітей;

- адаптація дітей переддошкільного віку;

- фізична культура та здорова   постава;

- профілактика інфекційних   захворювань;

- прищеплення навичок особистої гігієни і санітарії.

Організація днів здоров’я, проведення спортивних свят   та розваг, родинних свят.

Проведення занять з валеології, екологічного виховання.

Проведення рольових ігор   із   дітьми з метою прищеплення   гігієнічних навичок.

Організація заходів по літньому   оздоровленню дітей.

Розповсюдження серед батьків пам’яток, листівок.

Оформлення виставки   санітарно-просвітницької літератури.

Виступи фахівців-медиків на батьківських зборах, виробничих нарадах, семінарах, Педагогічних радах.

Індивідуальні консультації для   батьків.

серпень

1раз на квартал

упродовж

року

упродовж року

по плану

3 рази на рік

квітень

упродовж

року

постійно

упродовж року

упродовж року

упродовж

року

вересень

упродовж

року

згідно плану

травень

упродовж

року

упродовж

року

згідно плану

упродовж року

Нікітченко Н.В.

Войтенко Л.В.

Войтенко Л.В.

Войтенко Л.В.

Войтенко Л. В.

вихователі

вихователі

вихователі

Войтенко Л.В.

Войтович О. В.

Войтенко Л. В.

 
ДОДАТКИ

     Додаток 1. План   роботи з   молодими   спеціалістами.

     Додаток 2. План роботи клубу молодого вихователя «Паросток».

          

           Додаток 3. План роботи музичного гуртка «Веселі нотки».

           Додаток 4.План роботи музичного гуртка «Театральний».

  

     Додаток 5. План свят   та розваг.

     Додаток6. План   заходів   на літньо-оздоровчий   період.

      

     Додаток 7. Свята та розваги на літній період.

           Додаток 8. Спільний план наступності в діяльності ясел-садка і ЗОШ №25 І ступеня.

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

План роботи з   молодими   спеціалістами

Зміст   заходу

Термін

Спеціаліст

Наставник

Пр.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Анкетування педагогів.

Призначити наставників.

Сумісне планування

навчально-виховної роботи.

Облаштувати куток молодого вихователя.

Консультація «Планування   навчально-виховної роботи».

Бесіда «Співпраця вихователя та музичного керівника в   підготовці   та проведенні музичних   занять та фізкультури».

Перегляд занять у   наставників.

Бесіда – дискусія   «Підбір ефективних методів та прийомів занять з дітьми».

Планування гурткової роботи.

Перегляд гурткової роботи.

Методичні рекомендації по проведенню діагностики знань дітей.

Індивідуальні консультації.

Творчі звіти наставників та спеціалістів.

вересень

вересень

вересень

вересень

жовтень

жовтень

листопад

грудень

упродовж

року

вересень

упродовж

року

квітень

жовтень

упродовж року

Годованець М.В.

Духаніна О.Е.

Горбатова О.С.

Войтович О.В.

Навроцька

С. А.

Полякова І.П.

Горбатюк О. І.

 
                 

Додаток 2

План роботи

Клубу молодого вихователя «Паросток».

Зміст   роботи

Термін

Форма

роботи

Відповід.

Пр.

1.

2.

3.

1.

1.

2.

І засідання

Нормативно – правова база роботи сучасного педагога – практика.

Планування освітньої роботи.

Презентація дидактичних ігор   та посібників.

ІІ засідання

«Співпраця ясел-садка та   сім’ї в процесі виховання дошкільнят»

ІІІ засідання

«Сучасний педагог – це психолог-практик»

Підсумки   роботи.

жовтень

січень

квітень

виступ

круглий

стіл

виставка

психолого-

педагогіч-

ний

тренінг

тренінг

творчі

звіти

Войтович О.В.

Войтович О.В.

всі вихователі

Войтович О.В.

Нікітченко Н.В.

молоді вихователі

 

Додаток 3          

План роботи

музичного гуртка «Веселі нотки»

Музичний керівник: Потрухова О.В.

Місяць

Тема   заняття

Прим.

Жовтень

Що таке музика   і де вона живе?

Осінь золота прийшла   до нашого краю.

Фарби   осені в музиці.

Гномики і будинки.

 

Листопад

Мандрівка музичним містечком.

Ритм – як справжній чарівник.

Допоможіть   друзям.

Від серця до серця.

 

Грудень

Здрастуй, гостя зима!

Зимонька – зима радість принесла.

Сходинки   голосів від   сопрано до альтів.

Чарівні   барви музики.

 

Січень

Кришталева зимонька.

Щедрий вечір.

Конкурс на кращого   співака пісень-щедрівок.

Складаємо мелодії з кубиків.

 

Лютий

У країні музики: пісня, танець, марш.

Зимо, час тобі не   лютувати і весні дорогу дати.

Пригода у королівстві   Семинотка.

 

Березень

Хай лине пісня.

Королева гучності.

Весна - дівиця, неначе чарівниця.

Через віки переходить   наша любов до П.Чайковського.

 
Квітень

Музична творчість дітей-світ   яскравих дивовижних образів.

Прогулянка   біля моря.

Я , сонечко у крапочку, навідалось до   вас, бо танцювати час.

Подорож до міста   музики.

 

Додаток 4

План роботи музичного   гуртка «Театральний»

Музичний керівник: Федорова А.О.

Місяць Тема заняття Прим.

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Мистецтво театру (знайомство).

Знайомство з казкою «Рукавичка».

Визначення інтонації та характеру дійових осіб.

Виразне програвання ролей.

Конкурс на найкраще виконання ролей.

Репетиційна робота по кожній авансцені.

Підбір музичного оформлення до казки.

Де живе казка?

(атрибути, декорації, костюми)

Показ казки глядачам «Сказка о глупом мышонке».

Знайомство з казкою «Рукавичка».

Герої казки оживають. Розподілення ролей.

Підготовка реквізиту до казки «Рукавичка». Репетиційна робота.

Музичне оформлення. Репетиційна робота.

Драматизація казки «Рукавичка».

Цікаве слово «декорація».

«Пальчики-артисти».

Показ пальчикового театру «Колобок».

Основи лялькового водіння. Знайомство з театром

«Бі-Ба-Бо».

Робота біля дзеркала. Пальчикові ігри.

Знайомство з казкою «Муха-Цокотуха».

«Який настрій має казка?» розподілення ролей.

Репетиційна робота. Підбір музичного оформлення.

Готуємось до вистави. Створення образу казкових героїв.
Показ казки «Муха-Цокотуха» глядачам.

«Артисти граються».

«Казковий калейдоскоп».

Пальчикові ігри. «Чи буває театр без музики?

Конкурс «Кращий артист»

Творчі вистави дітей.

 

Додаток 5

План проведення свят   та розваг

Назва заходу Вид   дiяльностi      Група Термiн Прим

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

«День знань».

Казкові герої на дорозі.

День дошкілля.

Наш друг світлофор.

Осiннiй ярмарок.

«Крок до Зірок».

Свято іграшок.

Іде Святий Миколай.

Новорiчні ранки.

Різдвяний вертеп.

Вечiр класичної музики («Лускунчик»).

Приходь, казка, до малят.

Свято рiдної мови.

«Рукавичка».

Зимові старти.

Свято мам.

Весну зустрiчаємо, весело спiваємо.

Великий Кобзар.

День театру «Три бажання».

День смiху.

Свiтлий день Великдень.

Родинне свято. «Бережіть природу».

«Крок до Олімпу».

Про вогонь нам треба знати «Вогнегасник».

Вшануймо пам’ять героїв.

Прощавай, садок.

розвага

розвага

розвага

свято

свято

конкурс

музична розвага

розвага

музична розвага

музична казка

вистава

театралізація

спортивна розвага

ранки

музична розвага

свято

казка

розвага

театр. свято

розвага

спартакіада

БЖД

свято до дня перемоги

випускний бал

всі групи

група №2

всі групи

старші групи

всі групи

старші групи

всі групи

всі групи

всі групи

всі групи

старші групи

старші та середні групи

старші групи

всі групи

всі групи

всі групи

всі групи

всі групи

всі групи

всі групи

середні групи

всi групи

всi групи

старші та середні групи

старші групи

вересень

вересень

вересень

жовтень

жовтень

листопад

грудень

грудень

грудень

січень

січень

лютий

лютий

березень

березень

березень

квітень

квітень

травень

квітень

травень

квітень

травень

травень

травень

 

Додаток 6

План   заходів   на літній   оздоровчий   період

Заходи Термін Відпові-дальний Пр.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Методична робота   з   кадрами

Скласти розклад занять на літній період.

Педагогічні   години:

- організація роботи в літній період;

- планування освітньої роботи   в літній період;

- сторінками періодичної педагогічної преси.

Консультації:

- «Особливості організації загартування влітку»

- «Ігрова діяльність на свіжому повітрі»

- «Основні фізкультурно-оздоровчі заходи для планування влітку»

- «Українські народні рухливі ігри»

- «Обережно: гриби та ягоди»

- «Перша допомога при тепловому та сонячному ударі»

Круглі столи:

- «Сонце – корисне чи небезпечне?»

- «Формування позитивних взаємовідносин у дорослому та дитячому колективах»

Відкриті перегляди:

- «Спостереження на екологічній стежині»

- «Пошуково-дослідницька діяльність»

- « Ігри з піском та природними матеріалами на свіжому повітрі»

Майстер-класи:

- «Вироби з природного матеріалу»

- «Фізичні вправи з нетрадиційним обладнанням»

Конкурси:

- «Найкращий майданчик»

- «Найкращий квітник»

Розробити завдання з підготовки до нового навчального року.

Вивчення стану організації оздоровлення життєдіяльності дітей улітку

Комплексне вивчення:

Вивчення стану оздоровлення та організація життєдіяльності дітей у літку.

Тематичне вивчення:

- Забезпечення оптимального рухового режиму впродовж дня;

- Організація дитячої ігрової діяльності в усіх вікових групах;

- Забезпечення безпеки життєдіяльності дітей

Вибіркове вивчення:

- Дотримання правильного розпорядку дня, питного та повітряного режиму;

- Проведення ранкової гімнастики та фізкультури на свіжому повітрі;

- Проведення загартовувальних процедур у різних вікових групах;

- Дотримання санітарно-гігієнічних норм при зберіганні харчових продуктів та приготування їжі;

- Інформативне наповнення куточків для батьків;

- Ведення документації педагогами

Організаційно-педагогічна робота

Забезпечення наступності в діяльності ясла-садка і ЗОШ№25

Обмін досвідом між вихователями ясел-садка і вчителями початкової школи: «Шляхи успішної адаптації дитини до нових умов життя».

Залучення учнів школи до участі у розвагах, святах для дошкільників.

Співпраця з бібліотекою-філією №13 для дітей та юнацтва

Екскурсії до бібліотеки.

Розвага: «Килим квітів».

Робота   з     дітьми

Міжнародний день захисту дітей, спортивно-музичне дозвілля «Веселимося, граємося - літечко вітаємо».

Читання легенд, збирання трав, малювання.

Екологічне дозвілля: конкурс малюнків «Всі квіти літа на гостину до нас...»

День праці на екологічній стежині ясел-садка.

Тематичний тиждень по БЖД.

Тематичний тиждень «Яблуневий спас».

Тематичний тиждень «Ми живемо в Україні».

Спортивні свята.

Літературно-музичне дозвілля «На світі є одним одна Україна».

Музично-спортивне свято «Прощання з літом».

Робота   з   батьками

Консультації:

- «Як зміцнити здоров’я дитини влітку?»

- «Розпорядок дня у літній період»

- «Процес адаптації дитини до нового колективу»

- «Допомагаємо дитині досліджувати навколишній світ»

Інформаційні матеріали різної тематики для оформлення батьківського куточка:

- «Важливі поради маленьким мандрівникам та їх батькам»

- «Обережно отруйні рослини»

- «Найпростіші способи загартування вашої дитини»

Залучення батьків :

- до фотовиставок «Літній відпочинок моєї родини», «Спогади про літо», «Здорова родина»

- до створення розвивального осередку, оформлення групових приміщень, благоустрою території ясел-садка.

Робота методичного кабінету

Поповнення методичної бази матеріалами з досвіду роботи вихователів «Використання природних чинників при оздоровленні дошкільників».

Розроблення методичних рекомендацій: - «Організація та зміст освітньої й оздоровчої роботи у літній період»

- «Основні фізкультурно-оздоровчі заходи, для планування влітку»

- «Особливості календарного і перспективного планування роботи вихователів у літні місяці»

- «Портрет дошкільника напередодні вступу його до школи»

Поповнення та систематизація матеріалів з рубрики:

- «Лекторій для батьків»

- «Загартування дітей улітку»

- «Екологічна стежка ясел-садка»

- «На допомогу вихователям»

Медико-профілактичні оздоровчі заходи

Проведення антропометричних вимірів і відповідно до них:

- оновлення «Листків здоров’я» у групах

- маркування меблів

Участь у розробці систем загартування для дітей різних вікових груп.

Контроль:

- за станом захворюваності дітей

- за якістю та вітамінізацією харчування дітей

- за організацією та проведенням різних оздоровчих процедур

- за дотриманням температурного та питного режиму

- за дотриманням санітарногігієнічних норм під час загартовувальних процедур.

Слідкувати за наявністю та якістю сертифікатів на продукти харчування.

Адміністративно-господарська діяльність

Інструктаж із техніки безпеки та охорони життя,контроль за   станом підготовки до літньогооздоровлення.

Забезпечити групи:

- виносними іграшками для ігор з піском, водою;

- необхідним інвентарем для природного загартовування.

Оснащення та ремонт приміщень:

- поточний ремонт групових приміщень

- профілактика і ремонт водопровідної та опалювальної системи закладу до нового навчального року

Благоустрій та озеленення території:

- завезеня піску у пісочниці

- систематичне обстеження території ясла-садка з метою ліквідації отруйних рослин і грибів, забезпечення своєчасного покосу бур’янів

- облаштування екологічного осередку на ділянці ясел-садка, догляд за городом, квітником

- поточний ремонт, поновлення та фарбування обладнання на ігрових і фізкультурному майданчиках.

до 25 травня

травень

червень,

серпень

червень

серпень

червень,

серпень

червень,

серпень

протягом літа

червень

червень

серпень

червень

серпень

червень,

серпень

червень,

серпень

червень,

серпень

червень

серпень

серпень

червень

серпень

червень

серпень

червень серпень

червень

червень

постійно

травень

травень

упродовж літа

червень

упродовжліта

липень

Войтович О.В.

Нікітченко Н.В

Нікітченко

Н.В.

Войтович О.В

Горбатюк О.І

Мацур Н.М.

Зіміна О. П.

Шевченко Т.В.

Войтенко Л.В.

Войтенко Л.В

Татаровсь

ка О. В.

вихователі

вихователі

вихователі

батьки

Войтович О.В

Нікітченко Н. В.

Войтович О.В

Нікітченко Н. В.

вихователі,

вчителі

вихователі

вихователі

вихователі

вихователі

Федорова А.О.

вихователі

Потрухова О.В.

Федорова А.О.

вихователі

вихователі

вихователі

вихователі

вихователі

Войтенко Л.В

вихователі

Войтенко Л.В

Войтенко Л.В

Орлова

Н. В.

 

Додаток 7

Свята   та розваги на літній період

Назва     заходу

Вид діяль­ності

Учасники заходу

Термін

Пр.

1.

«Веселкова брама»

(до Дня захисту дітей)

свято

всі групи

01 червень

 

2.

«День біологічного розмаїття»

презентація – вікторина

Національний природний парк «Олешківські піски» середні та старші групи

05 червня

 

3.

«Теремок»

інтерактивна казка

всі групи

08 червня

 
4.

«А в нас на дворі ходять казки»

розвага майданчик-читайчик

всі групи

09 червня

 
6. «Найкращий малюнок на асфальті»

конкурс

по віковим групам 12 червня  
7. «Найкраща споруда з піску»

конкурс

по віковим групам

17 червня

 
8.

«Подарунок для татуся»

тематичне

заняття

по віковим групам

19 червня

 

9.

«Найкращі вірші про літо»

конкурс

читців

середні та старші групи 24 червня  
10. «День Конституції України»

тематичне

заняття

по віковим групам

26 червня

 

11.

«День здоровۥя»

спортивні розваги

всі групи

30 червня

 

12.

«Допоможемо бездомним тваринам»

тематичне

заняття

по віковим групам 15 серпня  
13. «Діти – квіти життя» фотокалаж всі групи 17-21серпня  

14.

«День незалежності України»

свято

всі групи

25 серпня  
15.

«День здоровۥя »

розвага

по віковим групам

31 серпня  

Додаток 8

Спільний план

наступності в діяльності ясел-садка і ЗОШ №25 І ступеня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Зміст   заходу

Термін

Відповідальний

Пр.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Організаційно – педагогічна робота

Складання угоди.

Складання та затвердження спільного плану наступності в роботі ясел-садка та ЗОШ № 25 І ступеня.

Комплектування старших груп згідно до Положення про дошкільний заклад.

Комплектування перших класів. Видання   наказів по яслах-садку та школі по призначенню вчителів початкових класів та вихователів старших груп на 2019/2020 н. р.

Взаємовідвідування уроків у школі та занять в яслах-садку.

Здійснення контролю адміністрацією ясел-садка за рівнем підготовки дітей до школи.

Вивчення стану освітнього процесу в початкових класах і старших групах ясел-садка.

Методична   робота

Знайомство:

- з навчальними програмами

ясел-садка (освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина») та ЗОШ № 25 («Нова українська школа»);

- з дослідно-екпериментальними програмами ясел-садка «Розвиток індивідуальних здібностей дітей за допомогою інноваційних методик» та   ЗОШ № 25 «Формування здоров’язбережувальної компетентності вчителя і учнів початкових класів»

Проведення педагогічної ради з участю вчителів початкових класів ЗОШ №25: ознайомлення з освітніми завданнями; участь у семінарі - практикумі «Шляхи активізації пізнавальної діяльності дитини».

Батьківські збори майбутніх першокласників: «Вивчаємо компетентність випускника»; «Психологічна готовність дітей до навчання в школі».

Практична   робота

Екскурсія до ЗОШ   № 25

(ознайомлення з територією,   приміщенням).

Екскурсія до шкільної   бібліотеки. участь у святі   «Прощай, Букварику».

Запрошення дітей-випускників ясел-садка   на свята та   дозвілля у групі   старшого дошкільного віку: «Осінній ярмарок», «Новорічне свято», «День рідної   мови», «Свято мам», спортивні свята, розваги, театралізовані   вистави.

Організація спільних вистав   дитячих робіт з образотворчого мистецтва.

Робота лекторію для батьків майбутніх першокласників:

- залучення батьків до участі у музичних та спортивних святах і розвагах;

- анкетування батьків щодо роботи ясла-садка та підготовки дітей до школи;

- проведення батьківських зборів, консультації для батьків;

- поповнення     інформаційно-педагогічної бібліотеки для батьків, вихователів із посібників щодо підготовки дітей до школи.

Підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільнят до   навчання у школі:

- проводити зі старшими   дошкільниками цикл занять «Я   йду до школи»;

- використовувати в освітній роботі   читання творів про   школу;

- знайомити вихованців з правилами поведінки школярів;

- створення умов для розгортання творчої гри «Школа»;

- конкурс малюнків «Якою я бачу свою школу»;

- робота гуртка по   підготовці дітей до   школи «Абетка».

вересень

вересень

серпень-вересень

серпень-вересень

вересень

упродовж

року

вересень-травень

березень

жовтень-листопад

лютий

упродовж року

упродовж року

упродовж

року

вихователь-методист

заступник ди-

ректора ЗОШ

директор

заступник

директора ЗОШ

заступник

вихователі старших груп

директор

вихователь-методист

вихователь-методист

заступник

директора

вихователі

вчителі

вихователі

старших груп

вихователі

старших груп

Войтович

О. В.,

вихователі

Войтович О.В.

вихователі

старших груп

Войтович О.В.

вихователі

старших груп

 

м

При копіюванні матеріалу активне посилання на сайт обов'язкове.