ПРАВИЛА  ПРИЙОМУ  ТА  ПЕРЕБУВАННЯ  ДІТЕЙ

 

В  ХЕРСОНСЬКОМУ  ЯСЛАХ-САДКУ №64     ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

1. Відповідно до статті 34 Закону України "Про освіту", прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють. згідно зі ст.аттею36 Закону України "Про дошкільну освіту", батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. Згідно  з пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305, прийом дітей до ясел-садка здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

 

Згідно із Законами України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (статті 12 і 15) та "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (стаття 27), з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні профілактичні щеплення є обовязковими. Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.У разі, якщо профілактичні щепення дітям проведено з порушенням установлених строків у звязку з медичними протипоказаннями, при благополучній ситуації за рішенням консіліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його. Питання щодо відвідування навчаьного закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією (для зарахування загаьноосвітнього навчаьного закладу з залученням епідеміолога). Якщо лікарсько-консультативна комісія приймає рішення щодо заборони відвідування дитиною, у якої відсутні профілактичні щеплення, навчального закладу (при складеній епідеміологіній ситуації або індивідуальних показниках), то питання щодо форм здобуття освіти такими дітьми вирішується місцевими органами управління освітою.

2.Режим роботи  дошкільного  навчального закладу встановлений  його  засновником (Херсонською міською радою  за  погодженням   з   управлінням освіти  Херсонської міської  ради та управлінням охорони здоров’я Херсонської міської ради).

Херсонський ясла-садок №64 працює  з  7.00  до 17.30 , чергова група з 7.00 до 19.00  (за наявності в ній дітей в кількості не менше 20 осіб, у разі меншої кількості дітей режим роботи чергової групи регулюється відповідно до потреби батьків)

Підстава: рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради  «Про затвердження  мережі дошкільних навчальних закладівміста

Діти з ознаками захворювання до дошкільного навчального закладу не приймаються.

 

3.За  дитиною  зберігається  місце  в  дошкільному  закладі  у  разі  її  хвороби,  карантину,  санаторного  лікування,  на  час  відпустки  батьків  або  осіб,  що  їх  замінюють,  а  також  у  літній  оздоровчий  період (75 днів)

Підстава: Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305.

4.Відрахування  дитини  з  дошкільного  закладу  може здійснюватись:

-   за  бажанням батьків або  осіб,  що  їх  замінюють;

-  на  підставі  медичного  висновку  про  стан дитини,  що  включає  можливість  її  подальшого  перебування  у  дошкільному  навчальному  закладі  даного  типу;

- у разі  несплати  без  поважних  причин  батьками  або  особами,  які їх  замінюють, плати  за  харчування  дитини  протягом  двох  місяців.

Адміністрація  дошкільного навчального закладу в такому разі   письмово  повідомляє  батьків  про  відрахування  дитини  не  менш  як  за  10  календарних  днів.

Підстава: Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305.

5. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

Підстава: Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305.

6Навчальний  рік   у   дошкільному   навчальному   закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року,  а оздоровчий період – 1 червня по 31 серпня.

Підстава: Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305.

7.  Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, — на осіб, які їх замінюють. Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

Підстава: ст..8, 9  Закону України «Про дошкільну освіту»

8. Режим харчування у дошкільному навчальному закладі затверджується його керівником.  Їжа у дошкільному закладі видається  дітям у суворо визначений час три рази на день з інтервалами у 3-4 години:

- для ясельної групи – сніданок 8.00-8.20, обід 11.30-12.00, вечеря 15.30-16.00;

- для дошкільних груп – сніданок 8.30-8.50, обід 12.30-13.00, вечеря 16.30-16.50.

Розподіл їжі за калорійністю протягом дня становить: сніданок – 25%, обід – 35%, підвечірок і вечеря – по 20% від щоденного об’єму.  Тривалість сніданку, підвечірку і вечері – по 20 хв., обіду – 25-30 хв. Об’єм їжі відповідає віку дитини.

Підстава: інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах затверджена наказом Міністерстваосвіти і науки України,  Міністерства охорониздоров’я Українивід17.04.2006  № 298/227.

9. Харчування  дітей  у  дошкільному навчальному  закладі здійснюється  відповідно  до  норм харчування дітей,  затверджених постановою Кабінету    Міністрів    України     від 22.11.2004 N1591  (1591-2004-п)  “Про  затвердження  норм  харчування  у навчальних та оздоровчих закладах”.  Відповідальними за  виконання норм харчування є засновник (управління освіти Херсонської міської ради),  керівник (завідувач)  дошкільного навчального  закладу.

Підстава: порядок організації харчування дітей затверджений наказом Міністерстваосвіти і науки України,  Міністерства охорониздоров’я Українивід  01.06.2005  N 242/329.

10.Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60%  від вартості харчування на день (згідно рішення виконкому Херсонської міської ради від 20.01.201513 ця сума складає 10,58 грн. для дітей дошкільного віку та 6,98 грн. – для дітей ясельного віку) сплачують  батьки або особи, котрі їх замінюють, у сім’ях, в яких троє та більше дітей. 

Від сплати за харчування дитини звільняються повністю:

-          малозабезпечені сім’ї  (для яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував прожиткового мінімуму);

-          діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

-          діти із сімей, в яких батьки загинули, постраждали або беруть участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення, мають статус учасника АТО;

-          діти громадян України, які прибули та прибуватимуть на територію м. Херсона з Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей,

-     діти з інвалідністю.

Вищевказані пільги надаються після надання підтверджуючих документів,  встановлених чинним законодавством. Вносити плату за харчування необхідно до банківської установи до 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата.

Підстава: ст..33, 35  Закону України «Про дошкільну освіту»

11.Медичне обслуговування  дітей  у  дошкільному  навчальному закладі включає:  проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі   медичних   оглядів   перед   профілактичними   щепленнями, проведення  профілактичних  щеплень  згідно  з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на  догоспітальному  етапі, організація  заходів для госпіталізації (за наявності показань) та інформування про це батьків.

Обов’язкові медичні огляди дітей  дошкільного  навчального закладу    здійснюють    медичні   працівники   (лікарі,   молодші спеціалісти, які       мають       медичну        освіту)        у лікувально-профілактичному закладі за територіальним принципом або у  дошкільному  навчальному  закладі  за   наявності   відповідної матеріально-технічної бази у порядку і складі, встановлених МОЗ.

Підстава:Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затверджений постановою Кабінету  Міністрів України за №286 від 14.06.2002 року.

12. Під час прийому дітей до дошкільного навчального закладу вихователь оглядає кожну дитину, перевіряє чистоту її тіла, волосся, білизни. У разі виявлення захворювання, вихователь відправляє її з батьками до лікаря.

Діти, які не відвідували дошкільний навчальний заклад понад три дні, приймаються в заклад медичною сестрою за довідкою лікаря.

Дитину, яка захворіла протягом дня у дошкільному навчальному закладі, негайно ізолюють від інших дітей та повідомляють про це батьків. Після одужання дитину можна приймати до закладу лише з дозволу лікаря.

Підстава:Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 року №985

13.  Зміст  дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти  та  реалізується  згідно  з  Державною освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Дошкільний  навчальний  заклад  відповідно  до  статутних цілей  і  завдань може надавати додаткові освітні послуги,  які не визначені Державною базовою програмою,  лише на основі  угоди  між батьками або особами,  які їх замінюють,  та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження  дитини,  визначеного  МОН разом з МОЗ.

Підстава: Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305.

14.  Діяльність      дошкільного      навчального      закладу регламентується планом роботи,  який складається на навчальний рік і    оздоровчий    період,    схвалюється    педагогічною   радою, затверджується директором закладу.  План на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

Підстава: Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305.

15.Органом   громадського   самоврядування   у   дошкільному навчальному  закладі  є  загальні  збори  колективу закладу та батьків або осіб,  які їх замінюють,  що скликаються не рідше одного разу на рік.

Загальні збори:

- обирають раду дошкільного навчального закладу,  її  членів  і голову, встановлюють строк їх повноважень;

- заслуховують звіт  керівника  з  питань  статутної діяльності закладу,  голови ради дошкільного навчального  закладу,  дають  їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

-  розглядають питання    навчально-виховної,    методичної   та фінансово-господарської    діяльності    дошкільного   навчального закладу;

-затверджують основні напрями вдосконалення роботи і  розвитку дошкільного навчального закладу.

У  період між загальними зборами діє рада дошкільного  навчального  закладу,  діяльність  якої   регулюється статутом.

Рада дошкільного  навчального  закладу  організовує виконання рішень   загальних   зборів,   розглядає   питання поліпшення   умов   для   здобуття  дошкільної  освіти,  зміцнення матеріально-технічної  бази,  поповнення  й  використання  бюджету закладу,   вносить  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

До складу  ради  дошкільного  навчального  закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Підстава: Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305.

16. Джерелами фінансування  дошкільного  навчального  закладу   є кошти:   

-  бюджету  у   розмірі,   передбаченому   нормативами фінансування;

-  батьків або осіб, які їх замінюють;

-  добровільні пожертвування   і   цільові   внески  фізичних  і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством.

Підстава: ст..38  Закону України «Про дошкільну освіту»

17.Батьки мають право:

-обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

- звертатися до відповідних органівуправління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей.

Підстава: ст..36  Закону України «Про дошкільну освіту»

18.Батьки   зобов’язані:

- вносити  встановлену  плату  за  харчування  дитини  в  у дошкільному закладі   до  10  числа  поточного  місяця (підстава: рішення виконавчого  комітету  Херсонської  міської  ради  від  17.01.2012р. №2 );

своєчасно  вносити  платню  за  надання  додаткових  послуг,  якщо  такі  мають місце (підстава: Договір про надання платних послуг);

- приводити дітей до дошкільного навчального закладу добре вимитими, одягненими в чистий одяг, підстриженими, з обрізаними нігтями;

-  батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби. Приводячи дітей до дошкільного навчального закладу, передавати дитину вихователю. Ввечері вихователі зобов’язані передати дитину батькам (іншим дорослим членам сім’ї)

Підстава:    Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 року №985;

- дотримуватись  режиму  роботи  навчального  закладу,  приводити дитину до 8.00 та  забирати  дитину  до 19.00

Підстава: правила  внутрішнього  розпорядку   ясел-садка, затверджені зборами трудового колективу, протокол №1 від 08.01.2004 року;

- своєчасно  сповіщати  вихователів  про  причини відсутності дитини  у дошкільному навчальному закладі

При копіюванні матеріалу активне посилання на сайт обов'язкове.